Právě prohlížíte: Úvod

ESI ve spolupráci s Akademií řemesel – Střední školou technickou a partnery

a Asociací mediátorů Slovenska 

připravují a zvou k účasti

 

JOSEFSKÉ SYMPOZIUM 2018

Zámek Křtiny 15.- 16.3. 2018 

 

BUDOUCNOST ŘEMESEL V ČESKÉ REPUBLICE 

 

Čtvrtek 15.3. 2018, 13:00 hod.  Slavnostní zahájení, Konferenční sál

13:30 – 16:30 hod.  Diskusní blok - VLIV RODINNÉHO PROSTŘEDÍ 

“Rodina je ekonomicko sociální jednotka a základ prosperity”

 

Pátek 16.3. 2018 - Celodenní program 

09:30 – 12:00 hod.  Diskusní blok - VÝCHOVA A VÝUKA VE ŠKOLÁCH 

“ Výuka řemeslné dovednosti a její možnosti a perspektivy”

13:30 – 16:00 hod.  Diskusní blok – MANUÁLNÍ PRÁCE Z POHLEDU PRÁVA 

“ Řemeslníci a řemesla - možnosti a perspektivy ve světle práva”

 

Záměrem a cílem Josefského sympozia 2018 je výměna zkušeností a společné, mezioborové a mezigenerační diskusní hledání východisek z obtíží a nesnází učňovského a technického školství směrem k jeho lepším vyhlídkám.

 

Účastnický poplatek:

Účast pouze ve čtvrtek 650,- Kč

Účast pouze v pátek 1.150,- Kč

Účast po oba dny 1.650,- Kč

 

Doporučujeme účast po oba dny. Účastnický poplatek pouze pro výdělečné osoby, starší 18 let. Poplatky za účast dětí a mládeže budou stanoveny po dohodě s pořadateli. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení a páteční společný oběd. Poplatek za čtvrteční večerní program ve výši 300,- Kč je hrazen samostatně. Ubytování a doprava na vlastní náklady.

Změna a upřesnění programu vyhrazeny

 

Více na www.josefske-sympozium.cz, www. zelenypruh.cz, www.amsk.sk

Online přihláška na Josefské sympozium

Stránky navštívilo
Dnes:0
Za týden:123
Celkem:40165
Facebook!