Právě prohlížíte: Úvod » HISTORIE NAŠÍ ČINNOSTI

Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.


www.esi-cz.eu

 

PŘEHLED ČINNOSTI 2016

 

 

Činnost ESI - Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.- se nezastavila ani o letošních prázdninách. Ani horký průběh léta ani návrat JUDr. Lenky Šalamoun po letech profesní odmlky do aktivní advokacie spojený s otevřením nové Advokátní a mediační kanceláře Šalamoun a Partners v Paláci YMCA neubraly nic na našem odhodlání pokračovat v práci. I nadále chceme ze všech sil usilovat o podporu a propagaci ADR neboli mimosoudního řešení sporů. 

 

Po úspěšných akcích pořádaných v první polovině roku - tradičním Josefském sympoziu a Josefských setkání 2016 na Zámku Křtiny ve Křtinách u Brna a vzdělávacích akcí realizovaných společně s americkými a britskými kolegy z MBBI ( Mediators Behoynd Borders International neboli Mezinárodní mediátoři bez hranic ) proběhlo v prvním prázdninovém týdnu v nových prostorách ESI v Praze úvodní, červencové setkání v rámci nového projektu Procesu dialogu, jehož cílem bylo zahájení činnosti Mediačního centra Dialog. 

 

PROCES DIALOGU je nová vzdělávací a osvětová aktivita ESI. Navazuje na předchozí činnost ESI v letech 2010 - 2015. Využívá pro svůj rozvoj materiální a personální zázemí ESI, zejména podporu, kterou ESI a novému projektu dobrovolně a ochotně poskytují jeho vůdčí osobnosti - Lenka Šalamoun v Praze a Eva Vaňková v Chocni a ve Vysokém Mýtě. Myšlenková koncepce projektu Proces dialogu vychází ze zkušeností MBBI, ESI a jeho zakladatelů a spolupracovníků při podpoře, rozvoji a využívání metod ADR, mediace, CL/CP a tzv. nenásilné komunice za účelem prevence a smírného řešení sporů a konfliktů.

 

MEDIAČNÍ CENTRUM DIALOG je součástí a předmětem projektu Proces dialogu. Posláním Mediačního centra Dialog je poskytování mediačních služeb za zvýhodněných podmínek, popř. zdarma nejširší veřejnosti. Zpřístupnění mediačních služeb a jejich dostupnosti má napomoci prevenci sporů, snižování míry agresivity a násilí ve společnosti, v rodinách, ve školách a na pracovištích. Mediační centrum Dialog bude zároveň sloužit jako zázemí a prostor pro nové a začínající odborníky v pomáhajících profesích, mediátory a kouče a ostatním profesím advokátům, psychologům, terapeutům a odborným znalcům bude vytvářet příležitosti pro zlepšování jejich schopností a dovedností ve spolupracujícícm přístupu a mezioborové praxi. Záměrem MEDIAČNÍHO CENTRA DIALOG je při využívání začínajících a dobrovolnických či laických mediátorů napomáhat k obnově přirozené mezilidské komunikace, schopnost zpracovávat emoce vlastních i druhých a samostatně řešit běžné i složité životní situace a situace, které lze nazvat konfliktními. nového projektu je zřízení dobrovolnického, komunitního k

 

PŘÍPRAVNÁ SETKÁNÍ . Záměrem bylo sezvat k osobnímu anebo prostřednictvím skypu či videokonference spolupracovníky ESI a mediačního centra, mediátory, příznivce a zvídavé lidi z řad odborné i široké veřejnost, které spojuje zájem o mediaci, smírnou a mírutvornou komunikaci mezi lidmi a kontruktivní řešení sporů a jejich účinnou prevenci. ČERVENCOVÉ SETKÁNÍ proběhlo ve čtvrtek, dne 7.července 2016, od 14. 00 do 17. 00 hodin v malé zasedací místnosti v Paláci YMCA v Praze. Účastníci, převážně noví zájemci o mediaci, měli příležitost si vyzkoušet a prožít společnou diskusi, zaměřenou na komunitní, dobrovolnickou mediaci.

 

SETKÁNÍ MCD. Setkání spolupracovníků Mediačního centra Dialog se  od září konají pravidelně, vždy každý první čtvrtek v měsíci ve stejném čase a na stejném místě.Podrobnější informace o projektu Proces Dialogu, činnosti mediačního centra a pravidelných setkání získáte na  tel. čísle 604 243 674. G  anebo na webových stránkách www.dialog.esi-cz.eu  anebo na stránkách www.advokat-salamoun.cz. 

 

Prosinec 2016

ADVENTNÍ SETKÁNÍ ESI

„Od jednání k vyjednávání, přes mediaci k systémové práci v týmu“

  • Rok 2016, 2. 12. - 3. 12.
Stránky navštívilo
Dnes:7
Za týden:179
Celkem:90442
Facebook!