Právě prohlížíte: Úvod » NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB

Proces dialogu


Motivace

se vzrůstajícím znepokojením sledujeme dění v Evropě a máme obavy aby nevraživost, nepřátelství a spory mezi skupinami lidí nepřerostly v otevřený konflikt. I v naší zemi dochází bohužel k dalšímu podněcování vášní a nabízení radikálních silových řešení. Máme obavy z těchto snah vedoucích jen k další eskalaci napětí. Nabízíme společnosti a orgánům místní samosprávy možná složitější, ale vyspělejší  systém prevence konfliktů mezi skupinami lidí, kteří obývají společný prostor - komunitní mediaci.

Společným prostorem může být jeden kraj, jedna obec, jeden obytný dům anebo celá země. Hledáme partnerskou podporupro myšlenku komunitní mediace a její uplatnění v rámci společenské a sociální prevence.

 

Komunitní mediace

komunitní mediace nabízí konstruktivní proices vyřešení konfliktů a sporů mezi jednotlivci, skupinami a organizacemi. Poskytuje příležitost převzít odpovědnost za řešení a kontrolovat výsledek sporu. Nabízí cestu k posílení sociální prevence a smíru na úrovni komunit.

 

Obsah projektu

Záměrem projektu je zajistit a proškolit nestranné komunitní mediátory, kteří jako dobrovolníci pomohou občanům, obcím, popř. daným komunitám analyzovat a řešit jejich konflikty smírnou cestou. Doposud většina konfliktů skončí  buď u soudu , který rozhoduje v přesně stanovených pravidlech a v modelu vítěz - poražený anebo zůstávají v úrovních jednotlivec - komunita - společnost skryty a jejich důsledky se negativně zviditelňují jinda a jinak např. zdravotními dopady, v míře agresivity apod.


Cíle projektu

- povědomí o komunitní mediaci

- osvěta o výhodách a využití komunitní mediace

- proškolení komunitních mediátorů

- podpora komunitních mediačních a poradenských center

 

Realizace projektu

Jedním z prvních našich kroků je při vzájemné součinnosti s krajem, obcemi a nestátními nevládními  organizacemi identifikovat skupiny a jednotlivce, kteří mají zájem napomoci zvýšení občanské angažovanosti v rámci sociální a mezikulturní prevence konfliktů, které se v jednotlivých komznikách komunitách a lokalitách objevují.

Plánujeme v Hradci Králové na 4.4.2016 od 13 do 16 hod.kulatý stůl, jehož cílem je ve spolupráci se zahraničním partnerem partnerem představení základních myšlenek společného projektu. Naším zájmem je získat pro projekt co nejvíce různých skupin a jednotlivců, kteří mají zájem podpořit a do praxe uvádět proces dialogu neboli proces hlubšího porozumění vlastních potřeb a potřeb a zájmů druhých spolu s jasným vědomím osobní odpovědnosti za své jednání a rozhodnutí.Stránky navštívilo
Dnes:16
Za týden:112
Celkem:91663
Facebook!