Právě prohlížíte: Úvod » REALIZOVANÉ PROJEKTY
ESF EU OPLZA ESI

 

POZVÁNKA KE KULATÉMU STOLU

 

pod záštitou Františka Novotného, starosty městyse Křtiny

na Zámku Křtiny ve Křtinách u Brna

v Loveckém salónku, II. patro

dne 18. března 2014

od 14.00 hod. – 17.00 hod.Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. (ESI) pořádá v rámci evropského projektu Zákon o mediaci (Zák. č. 202/2012 Sb.) z hlediska trhu práce - nová šance zaměstnání diskusní, odborné setkání zástupců státní správy, územních samospráv, úřadů práce, představitelů akademické obce a zkušených mediátorů u Kulatého stolu.

Cílem setkání je vzájemná výměna českých a zahraničních zkušeností o potenciálu a možnostech mediace a o přínosu nové právní úpravy do reálné praxe. Kulatý stůl má přispět k lepší informovanosti a osvětě o využitelnosti a výhodách mediace na cestě k sociálnímu smíru a zmírňování dopadů negativních vlivů ve společnosti, včetně rostoucí nezaměstnanosti, a tímto napomoci ke změně klimatu ve společnosti.

Záměrem organizátorů je zároveň získat cenné podněty, poznatky a zkušenosti státních úředníků, pracovníků obcí, osvětových a kulturních pracovníků k připravované Metodice pro pracovníky územních samosprávných celků.

Hostem kulatého stolu bude pan Alecos Tringides, výkonný ředitel Socio-politického institutu (IKME) z Kypru, jeden z našich zahraničních partnerů.

Od 11.00 – 13.00 hod. bude na Zámku Křtiny připraveno absolventské představení mediace připravené účastníky vzdělávacích modulů projektového pilotního kurzu Informátor – Asistent – Specialista mediace.

Věříme, že přijmete naše pozvání a těšíme se na Vaši účast.


JUDr.Lenka Pavlová, Ph.D., ředitelka
JUDr. Marie Boháčová, manažerka projektu
JUDr. Eva Vaňková, koordinátorka
Projekt: Zákon o mediaci (Zák. č. 202/2012 Sb.) z hlediska trhu práce - nová šance zaměstnání
Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00445
Trvání projektu: 12/2012-11/2014
Stránky navštívilo
Dnes:14
Za týden:142
Celkem:64830
Facebook!