Právě prohlížíte: Úvod » REALIZOVANÉ PROJEKTY
ESF EU OPLZA ESI
TISKOVÁ ZPRÁVAKULATÝ STŮL DAL ŠANCI POZNAT MOŽNOSTI A KOUZLO MEDIACE

 

Téměř padesát účastníků přijalo pozvání Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. ke Kulatému stolu, který se konal 25.února 2014 pod záštitou starosty Vysokého Mýta Ing. Miloslava Souška. Více než polovinu přítomných tvořili úředníci státní a městské správy z Vysokého Mýta, Chocně a dalších částí Pardubického kraje, kteří se s mediací setkali možná poprvé. S nimi kolem stolu zasedli jak praktikující mediátoři, tak první účastníci pilotního evropského projektu, který hledá nové šance a možnosti zaměstnanosti v tomto zatím stále se u nás rodícím oboru.

 

Jak v úvodu prozradil vysokomýtský starosta, toto téma ho zaujalo právě proto, že město a jeho úředníky zaměstnával dlouholetý vlekoucí se spor dvou sousedů, který vysiloval znesvářené strany a zdánlivě neměl konce. A takovou situaci může vyřešit právě vstup mediátora, který dovede zúčastněné strany k účinné dohodě.

 

V českých zemích tato metoda není dosud obecně známá, jak k ní přistupují v sousedním Rakousku pak prozradil zahraniční host Dr. Friedrich Schwarzinger, spolupracující advokát a mediátor. Vzhledem k tomu, že jeho řeč byla tlumočena, využil příměru, že mediátor je v dané situaci a v konkrétním problému někdo jako „překladatel, tlumočník“.

 

O výsledcích a možnostech mediace hovořily manažerky samotného projektu JUDr. Marie Boháčová, JUDr. Lenka Pavlová, Ph.D., a PhDr. Zdeňka Hajná, CSc, která se kdysi podílela na podobném unikátním projektu zavedení manželských poraden v tehdejším Československu. Praktickou zkušenost s využitím představila i zástupkyně Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska Marcela Reichelová a jedna z prvních absolventek projektu Zákon o mediaci z hlediska trhu práce – nová šance zaměstnání Ing. Martina Hájková.

 

Všichni účastníci společně se pak v druhé polovině setkání ocitli před stejnou startovací čárou. Sejde se skupina lidí, která má vyřešit dané téma či problém, komunikovat spolu, sdělit svá přání a potřeby a předat je ostatním tak, aby postupně vznikal společný výsledek. A v tuto chvíli se ukázalo, kde by byl přístup mediátora potřebný a situace okamžitě přinesla množství reakcí přítomných úředníků a lidí z praxe.

 

Při projednávání a řešení totiž v praxi vedle sebe, nebo v horším případě proti sobě, stojí dvě strany. Občan, který očekává od úředníka pomoc, pochopení, radu a spravedlnost. Druhou stranou jsou úředníci, kteří mají daný omezený čas k vyřízení a v hledání řešení se pak musí pohybovat v prostoru vymezeném dodržováním právního řádu a souvisejících pravidel a daných úředních postupů.Projekt: Zákon o mediaci (Zák. č. 202/2012 Sb.) z hlediska trhu práce - nová šance zaměstnání
Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00445
Trvání projektu: 12/2012-11/2014
Stránky navštívilo
Dnes:11
Za týden:132
Celkem:70341
Facebook!