Právě prohlížíte: Úvod » REALIZOVANÉ PROJEKTY
ESF EU OPLZA ESI
TISKOVÁ ZPRÁVAMEDIACE KOLEM KULATÉHO STOLUEvropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. (ESI) pořádá v úterý 18. března 2014 v rámci evropského projektu Zákon o mediaci (Zák. č. 202/2012 Sb.) z hlediska trhu práce - nová šance zaměstnání na Zámku Křtiny Kulatý stůl pod záštitou místního starosty pana Františka Novotného.

 

Kolem Kulatého stolu se sešly zástupci státní správy a územní samosprávy ze širšího regionu společně se zkušenými mediátory. Diskutovalo se o možnostech, které mediace může úředníkům nabídnout, co může přinést do reálné úřednické praxe a jak může pomoci ve zdánlivě neřešitelných sporech. Pokud totiž do patové situace vlekoucího se sporu vstoupí mediátor, dovede zúčastněné strany někdy až překvapivě rychle k účinné dohodě.

 

V rámci kulatého stolu se své zkušenosti podělil zahraniční host – partner projektu, Alecos Tringides, výkonný ředitel Socio-politického výzkumného institutu z Kypru, který seznámil s přijetím Zákona o mediaci na Kypru a informoval jak se na kypru využívá. Dá se říci, že jsou v rámci Evropské sm+ěrnice v implementaci na stejné úrovni jako u nás.

 

Diskuse byla zejména zaměřena na cenné podněty a poznatky státních úředníků, pracovníků obcí, osvětových a kulturních pracovníků. Diskutovalo se o možnostech vytváření Informačních mediačních center, z hlediska pokrytí nákladů na mediaci, o příkazu ministra práce a sociálních věcí č. 37/2013 z 16.12.2013, kterou vydal Metodiku MPSV pro poskytování dotací ze stát. rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy soc.-práv. ochrany dětí pro rok 2014. Diskutovalo se i o potřebě rozšíření povinného vzdělávání státních úředníků. V rámci diskuse vystoulila i klentka, která vyřešila svůj spor díky mediaci a poukázala na možnosti výhod mediace proti soudnímu jednání. Díky této diskusi byly zaznamenány zajímavé podněty pro připravovanou Metodiku pro osvětové a kulturní pracovníky.Projekt: Zákon o mediaci (Zák. č. 202/2012 Sb.) z hlediska trhu práce - nová šance zaměstnání
Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00445
Trvání projektu: 12/2012-11/2014

Stránky navštívilo
Dnes:4
Za týden:143
Celkem:64937
Facebook!