Právě prohlížíte: Úvod » REALIZOVANÉ PROJEKTY

ESF EU OPLZA ESI

Efektivní komunikace ve veřejné správě a z hlediska trhu práce a nových příležitostí

Organizační pokyny

pro účastníky mezinárodní konferenceDatum konání akce: 24. – 26.9.2014

Místo konání: Zámek Křtiny

Adresa: Zámek Křtiny čp. 1, 679 05 Křtiny

Loc: 49°17'49.263"N, 16°44'30.208"E

www.krtiny.cz

www.esi-cz.cz

 

DOPRAVA DO KŘTIN

AUTO

 

 • Příjezd od Brna: výjezd směr Líšeň – Ochoz, dále směr Březina a Křtiny, cca 20 km.

 • Příjezd od Vyškova: nejlépe Drnovice – Račice – Bukovinka – Bukovina – Křtiny, cca 15 km.

 • Příjezd od Blanska: Za Blanskem odbočka Olomoučany – v Josefově doleva pokračovat podél Býčí skály Josefským údolí až do Křtin. Parkování – odbočka Habrůvka, za můstkem v zatáčce hned vpravo nahoru k zámku, cca 16 km (cesta přes Lažany se opravuje a je hodně rozbitá, nedoporučujeme)

BUS – IDJMK

 • Od vlakového nádraží Brno/ hotelu Grand tramvají č.2 na konečnou Stará osada. Ze této zastávky odjíždí přímý autobus 201 do Křtin, zastávka Křtiny, MÚ. Odjezd v 7.45, 8.15 a 9.15 – příjezd v 9.49 hod. do Křtin. Dále vždy x.15. Pro cestující vlakem bus odjíždí od nádraží Brno – Židenice vždy v x.07 hod. Cena integrované jízdenky ( tram a bus ) je 34,-Kč. Kupuje se v trafice nebo u řidiče.

 • V případě těžkostí lze volat o pomoc.

 • Kontaktní osoba: Alena Chýlková, tel.  602 222 308

VLAK

Křtiny nemají železniční stanici. Nejbližší vlakové zastávky jsou Brno ( hl.nádr. anebo Židenice), Adamov,zastávka a Blansko,nádraží.PARKOVÁNÍ

 • Ve Křtinách je dostatek parkovacích prostor v okolí zámku. Ubytovaní účastníci, nechť přednostně využijí parkoviště za zámkem. Příjezd od Adamova, odbočka na Habrůvku.

 • Další parkovací plochy jsou u kostela, u samoobsluhy a MÚ. Veškeré parkovací plochy jsou zdarma.

 •  

  PŘÍJEZD ÚČASTNÍKŮ

  • Příjezd účastníků konference je očekáván do 9.30 hod. Na uvítání bude pro příchozí připraveno malé občerstvení. Začátek programu je od 10.00 hod.

  • Zavazadla, kabáty a jiné věci bude možné po celý den uložit v zamykatelné šatně. Šatna bude přímo za vstupními dveřmi do konferenčního traktu zámku. Klíč od šatny bude v průběhu konference k dispozici v Registrační místnosti. Šatna bude otevřena s obsluhou vždy pouze v ranních hodinách, během obědové pauzy a po skončení programu.

  • Kontaktní osoba: Alena Chýlková, tel.  602 222 308

  REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

  • Registrační místnost je otevřena po celou dobu konference, tj. od středy, 24.9.2014 od 8.30 hod. do pátku, 26.9.2014 do 17.00 hod.

  • Registrační místnost se nachází pod schody v přízemí, za šatnou, v pravé/jižní části zámku.

  • KAŽDÝ Z ÚČASTNÍKŮ VČETNĚ PŘEDNÁŠEJÍCÍCH JE POVINEN SE KAŽDÝ DEN RÁNO REGISTROVAT DO PREZENČNÍ LISTINY.

  • Při prezentaci a registraci obdrží každý účastník lístky na stravování (oběd, večeři) s rozlišením turnusu na jídlo.

  • Při registraci, prosím, vždy ověřte a potvrďte aktivity, které jste si vybrali. Podle registračního zápisu se připravují prezenční listiny a osvědčení.

  • Potvrzení výběru aktivit podle aktuálního programu můžete provést pohodlně také elektronicky předem od pondělí 22.9. na webových stránkách www.esi-cz.eu.

  • Osvědčení obdržíte při Vašem odjezdu z konference v Registrační místnosti oproti podpisu a odevzdání vyplněných evaluačních dotazníků dle jednotlivých aktivit.

  UBYTOVÁNÍ

  • Ubytování je pro účastníky konference z cílové skupiny zajištěno a hrazeno z prostředků projektu.

  • Ubytování je z kapacitních důvodů zajištěno ve čtyřech ubytovacích zařízeních:

  • Zámek Křtiny, Křtiny

  • Pension U Faustů, Křtiny

  • Hotel Olberg, Olomoučany

  • Hotel Velká Klajdovka, Brno – Líšeň.

  • Hotelové pokoje v odjezdový den je třeba uvolnit nejpozději do 10.00 hod. Zavazadla lze umístit v šatně před registrační místností.

  STRAVOVÁNÍ

  • Pro příchozí je připraveno ráno v registrační místnosti vždy malé občerstvení s teplým nápojem.

  • V průběhu konference o přestávkách (dle programu) jsou nápoje a drobné občerstvení připraveny ve Foyer v 1.patře – naproti Velkému sálu.

  • Obědy a večeře vzhledem ke kapacitě restaurace je třeba časově omezit dle možností na max. 30 min. , tak aby se ve stanoveném čase v restauraci vystřídaly dvě skupiny stravujících. První skupina od 12.30 hod, resp. 19.00 hod. a druhá od 13.00 hod., resp. od 19.30 hod.

  • V průběhu konference je pro účastníky zajištěn vodný, pitný režim.

  • Účastníci konference, přednášející i hosté mají možnost v průběhu konference svobodně využívat nad rámec zajištěných služeb Zámecké restaurace a Baru v restauraci. Pro uspokojení potřeb všech je připravena široká a cenově dostupná nabídka nápojů, občerstvení a jídla.

  • Zámecká restaurace je otevřena vždy od 10.00 hod. do 22.00 hod., jídla pouze do 20.30 hod.

  • V době ranního občerstvení lze zakoupit různé druhy kávy a přilepšení..

  • Žádáme, aby všichni respektovali, že vnášet do konferenčního sálu nápoje a nádobí je zakázáno.  UPOZORNĚNÍ PRO KUŘÁKY

  Ve všech prostorách zámku platí přísný zákaz kouření. Kouření a kuřákům je vyhrazen pouze prostor nádvoří, zahrádky a venkovního zámeckého průchodu, kde jsou umístěny venkovní popelníky.  KONFERENČNÍ PROGRAM

  Konferenční program je skladebný a variabilní, tvořený tak, aby každému z účastníků nabídl širokou nabídku odpovídající jeho potřebám a zájmům – od úvodního a základního představení mediace a jejích možností a potenciálu, přes ukázku a nácvik komunikačních a mediačních technik až po tvůrčí prostředí diskusních kaváren a tematických klubů pro jednotlivé typologie sporů. Nabízí se příspěvky, tvořivé a výukové workshopy, panelová diskuse a tematické diskuse.

  Pro účastníky konference, přednášející a hosty jsou pro výuku, diskusi a relaxaci připraveny tyto prostory:

  1. Konferenční sál

  2. Prezentační prostor – Lovecký (vstupní) ve 2.patře

  3. Tři výukové prostory:

  •  
   • Velký, zámecký sál – 1.patro
   • Opletalův (zadní) salónek – 2.patro
   • Foyer ve 2.patře
  1. Diskusní kavárny (kluby) se symbolickým označením:

  •  
   • „U milého hosta“ – Registrační místnost, konferenční trakt
   • „Na zámku“ – Lovecký salónek + s možností studia a četby odborné literatury české a zahraniční, 2.patro
   • „U oválného stolu“ – Zasedací místnost, přízemí
   • „V pohodlí“ – Kabinet rektora, přízemí.

  Rozmístění a vybavení prostor, jakož i nabízený program jsou upraveny tak, aby vám přiblížily taje mediační procesu.

  U každé aktivity naleznete na začátku prezenční listinu. Je třeba jí podepsat. Na závěr, prosím, vyplňte hodnotící dotazník.

  Dotazník spokojenosti k celému průběhu konference bude v konferenčních materiálech. Oproti vyplněnému dotazníku dostanete v Registrační místnosti osvědčení o účasti na konferenci.  DOPROVODNÝ PROGRAM

  Doprovodný program je rovněž připraven a nabízen tak, aby uspokojil široké spektrum zájmů pro volný, ranní, podvečerní a večerní čas.

  • Moravský večer

  Posezení s cimbálovou hudbou a tancem v moravském duchu ve Velkém, zámeckém sále. Připraven s finanční podporou ESI a členů realizačního týmu s cílem představit zejména zahraničním hostům krásu a bohatství moravského folklóru. Vstupné a příspěvky na hudbu dobrovolné a vítány. Jídlo a nápoje v průběhu večera si účastníci kromě uvítacího přípitku hradí sami. Ve foyer bude připraven mobilní bar.

  • Prohlídka Chrámu Jména Panny Marie s výkladem

  Křtinský, slavný poutní kostel z poloviny 18.stol. ve stylu vrcholného baroka, považovaný za Santiniho skvost. Jedná se poslední dílo tohoto věhlasného stavitele. Součástí komplexu je největší zvonohra v ČR. Připraveno ve spolupráci s farností Křtiny a Mons. Janem Peňázem. www.poutnik.cz

  Zdarma

   

  • Mše svatá pro účastníky konference v Kapli sv. Lazara (známá jako Křtinská kostnice)

  Připravena s podporou  Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, www.oslj.cz

  Běžné, farní mše se konají vždy ráno v 7.30 hod v kostele, v zadní kapli Božího Milosrdenství.

  • Výstava fotografií –„ Poznej světové dědictví UNESCO“. Putovní výstava instalovaná v přízemí zámku s doprovodnými texty o krásách a bohatství v zemích našich evropských sousedů. Zdarma

  • Procházky v přírodě pro zdraví. Představení Nordic Walking, www.greenwalking.webnode.cz

  Připraveno pro účastníky jednou z úspěšných absolventek projektových kurzů – paní Ludmilou Bednářovou. Odborná instruktorka s akreditací MŠMT s praxí ve Finsku. Na vlastní náklady účastníků. Cena podle počtu přihlášených.  KONTAKTY A KONTAKTNÍ OSOBY:

  • Účastníci konference Kontaktní osoba: Alena Chýlková, tel.  602 222 308

  • Přednášející Eva Vaňková, tel. 723 810 825

  • Námořníci Marek Vlček, tel. 725 869 073

  • Hosté, novináři Monika Kocandová, tel. 602 280 546

  Zámek Křtiny:

  Recepce: 516 527 711, 724 946 162

  Restaurace: 606 730 847

   

  Děkujeme za Váš zájem. Přivezte si sebou dobrou náladu. Těšíme se na naše společné setkáni.  Projekt: Zákon o mediaci (Zák. č. 202/2012 Sb.) z hlediska trhu práce - nová šance zaměstnání
  Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00445
  Trvání projektu: 12/2012-11/2014

  Stránky navštívilo
  Dnes:14
  Za týden:142
  Celkem:64830
  Facebook!