Právě prohlížíte: Úvod » REALIZOVANÉ PROJEKTY
ESF EU OPLZA ESI
TISKOVÁ ZPRÁVAMEDIACE KOLEM KULATÉHO STOLU

 

Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. (ESI) uspořádal v pondělí 19. května 2014 v rámci evropského projektu Zákon o mediaci (Zák. č. 202/2012 Sb.) z hlediska trhu práce - nová šance zaměstnání Kulatý stůl pod záštitou Bc. Lubomíra France, hejtmana Královehradeckého kraje, který delegoval pracovníky ze všech rezortů KÚ.

V budově Krajského úřadu za kulatý stůl zasedly téměř tři desítky účastníků – byli to úředníci, akademici i mediátoři společně s členy realizačního týmu ESI. Za úřady se setkání účastnili především vedoucí jednotlivých odborů, zástupci OSPOD, gestor za sociální věci, soudkyně z hradeckého soudu, úředníci z Úřadu práce a také studenti – stážisti. Jeden z prvních zapsaných mediátorů Mgr. Martin Svatoš seznámil přítomné s výsledkem svého výzkumu ohledně ustanovování zapsaných mediátorů soudem. Jediná zapsaná mediátorka v královehradeckém kraji JUDr. Dana Jirmanová pracuje na Finančním úřadě, takže sama úředníkům a sporům, které přináší praxe rozumí přinesla teze srovnání mediačního přístupu s úředním postupem.

Účastníci se společně zamýšleli nad tím, jak využít zahraničních zkušeností a uvést mediaci, jako metodu smírného řešení sporů do všeobecného povědomí i ve zdejším kraji. Hledání smíru a řešení konfliktu již na počátku jeho vzniku je zvláště v dnešní době velmi důležité. Předmětem debaty byla podpora mediace a její praktické využívání všude tam, kde dochází ke střetům a nedorozuměním. Neboť přiznejme si my všichni – jak často přicházíme na úřad s nějakým pro nás palčivým problémem a nedokážeme se s příslušným úřadníkem domluvit….a dojít pak k řešení, kdy bychom byli spokojeni my občané a řešení přitom dostálo všech patřičných zákonných postupů.

V tomto smyslu chtěli organizátoři Kulatého stolu propojit zkušenosti pracovníků obcí s nabídkou služeb mediátorů a zprostředkovat jejich budoucí spolupráci ve prospěch občanů.

Na Kulatém stolu zazněly důležité podněty pro metodiku mediace. Šlo především o to, že stát by se měl zaručit za úroveň a kvalitu mediátorů a také, že není dobře brát mediaci jako „chudší“ řešení sporů.

Hostem Kulatého stolu byl pan Charlie Irvine, profesor University of Strathclyde Glasgow a zároveň jeden z nejzkušenějších skotských mediátorů. Jeho nejzajímavější příspěvek se týkal širší zkušenosti v rámci Evropy – a to holandského projektu, kde při zapojení mediace do praktické práce úředníků došlo k výraznému poklesu sporů občanů a úřadů – počet sporů se snížil o 50%! Což samozřejmě obnáší v konečném důsledku i snížení nákladů na provoz úřadů, tedy i ušetření peněz náš všech.

Po setkání tedy zůstává otázka, která je současně i výzvou pro všechny zúčastněné – dokážeme to, co Holanďani také my u nás?

JUDr. Marie Boháčová, manažerka projektu
JUDr. Eva Vaňková, ředitelka ESI, o.p.s.Projekt: Zákon o mediaci (Zák. č. 202/2012 Sb.) z hlediska trhu práce - nová šance zaměstnání
Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00445
Trvání projektu: 12/2012-11/2014
Stránky navštívilo
Dnes:5
Za týden:92
Celkem:88718
Facebook!