Právě prohlížíte: Úvod » Služby » Vzdělávání » Pražské workshopy

Představení lektorek:

 

JUDr. Anna Márová, LLM


 • Specializace: obchodní právo se zaměřením na právo obchodních společností a závazkové právo, zápisy do rejstříků;  převody nemovitostí včetně ověřování podpisů a úschov finančních prostředků na zvláštních účtech úschov; pracovní právo. Anna  poskytuje právní službu v češtině a angličtině. Z angličtiny složila státní zkoušky pro překladatele, na PF UK následně absolvovala nástavbu pro překladatele v oboru právo, dále specializovaný kurz právnické angličtiny na British Council.
 • Specifickou část Anniných dovedností tvoří poskytování pomoci v oblasti mimosoudního řešení sporů jak cestou mediace, tak metodou collaborative law/práva spolupráce
 • Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy - státní závěrečná  a rigorózní zkouška Nottingham Trent University, GB na akreditované  B.I.B.S., a.s. v Brně  - LLM program České obchodní právo v kontextu EU. Závěrečná práce s názvem Collaborative Law - Právo spolupráce a jeho uplatnění  v obchodních, popř. pracovně právních věcech
 • Vzdělání v oblasti mimosoudního řešení sporů:  Kurz mediace pořádaný Českou advokátní komorou a Bruselskou advokátní komorou v roce 2011 včetně nástavby Business Mediation a Negotiation Skills.
 • Je členkou prezidia a spoluzakladatelkou Unie rodinných advokátů, z.s. (URA, z.s.)

 

 

JUDr. Eva Vaňková, Ph.D.

alt

 • Eva Vaňková je advokátka se sídlem ve Vysokém Mýtě se zkušenostmi v oblasti obchodních, civilních, rodinných a spotřebitelských sporů.
 • V prosinci 2013 úspěšně složila zkoušku mediátora dle zákona č.202/2012 Sb., o mediaci je zapsána v seznamu mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.
 • V roce 2011 absolvovala 14-ti denní kurz v rozsahu 100 hodin na Mediátora mezinárodních sporů pořádaných AIA (Association of International Arbitration) a získala certifikát EMTPJ (European mediation training for practitioners of justice).
 • V roce 2010 byla přijata ke studiu PhD. s tématem práce „Perspektivy mimosoudního řešení sporů v České republice“ na PF UK u Doc. JUDr. Senty Radvanové, CSc.. a v roce 2018 získala titul Ph.D.
 • V roce 2007 se účastnila první evropské konference o tvz. „právu spolupráce“ (Collaborative Law) ve Vídni a stala se členkou IACP (International Academy of Collaborative Profesionals).
 • Principy práva spolupráce propaguje a přednáší v České republice a v zahraničí.
 • Je ředitelkou ESI, o.p.s. a členkou prezidia URA, z.s.
Stránky navštívilo
Dnes:5
Za týden:92
Celkem:88718
Facebook!