Právě prohlížíte: Úvod » REALIZOVANÉ PROJEKTY

ESF EU OPLZA ESI

Program mezinárodní konference

Efektivní komunikace
ve veřejné správě, trh práce a nové příležitosti

MEDIACE ŠANCE PRÁCEStředa, 24. 9. 2014 KOMUNIKACE V POTŘEBÁCH VEŘEJNÉ SPRÁVY
   
08.30 – 9.45 hod. Příjezd účastníků, ranní občerstvení a registrace účastníků a přednášejících
Registrační místnost je umístěna v přízemí v levé/jižní části zámku
   
10.00 – 10.30 hod. ZAHÁJENÍ KONFERENCE
Konferenční sál  
   
10.30 – 12.30 hod. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU A JEHO VÝSTUPŮ (Představení)
Konferenční sál Kam jsme došli a kam směřujeme?
  Vedení ESI, lektorský tým ESI a absolventi PVP
  JUDr. Lenka Pavlová
10.30 – 12.30 hod. Výcvikový a výukový workshop - I. (W 1)
Velký sál
1. patro, zámek
Úvod do týmové spolupráce a mediační dovednosti
(An introduction in CP – the Art of mediation skills)
Willem van der Mark, Irene van Noort, zahraniční lektoři praktikující CP/CL
Friedrich Schwarzinger, zahr. partner praktikující CP/CL Zdeňka Kolářová, advokátka, Brno
   
12.30 - 13.45 hod. OBĚD - Zámecká restaurace (1. v 12.30 hod./ 2. v 13.00 hod.)
   
14.00 – 15.30 hod. ÚVODNÍ PŘÍSPĚVEK A PANELOVÁ DISKUSE (PD)
Konferenční sál KOMUNIKACE A MEDIACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
 • Mediační přístup v jednání s veřejností / Mediatory Approach to Dealing with the Public
  Charlie Irvine, Velká Británie – Úvodní příspěvek do panelové diskuse
 • Moderovaná panelová, pódiová diskuse, Moderuje: Marie Boháčová, ESI
   
14.45 – 15.30 hod. Diskusní fórum (F2) – téma práce
Opletalův sál
2. patro, zámek
Jednání a spory v organizacích a institucích
Radka Lankašová, mediátorka, ČR
   
15.30 – 16.00 hod. PŘESTÁVKA – Foyer 1, 1. patro, naproti Velkému sálu
   
16.00 – 17.30 hod. Výuková přednáška k AT a absolventská práce a možná překvapení
Konferenční sál EFEKTIVNÍ VYUŽIVÁNÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ V KOMUNIKACI
 • Moderní technologie, jejich dostupnost, výhody, možnosti a využitelnost,
  Ladislav Daníček, Lektor ESI
 • Využití technologií v mediaci – závěrečná práce absolventek projektového kurzu,
  Veronika Jochmanová a Ludmila Bednářová, absolventky PVP
 • Nahlédnutí do světa aneb rozhovor s přáteli či klienty
   
16.00 – 17.30 hod. Výcvikový workshop II. (W2)
Velký sál Třírozměrný Konflikt / Three Dimensions of Conflict
Charlie Irvine, zahraniční universitní pedagog a praktikující mediátor, Velká Británie
Jannie Law, zahraniční partner, advokátka praktikující CP/CL
   
16.00 – 17.30 hod. Diskusní fórum (F1) – téma proměna společnosti
Foyer 2
2. patro, zámek
PROMĚNY SPOLEČNOSTI A VYUŽITELNOST MEDIACE
Moderují:Jan Michael Kubín, Marek Vlček, ČR
   
19.00 - 20.30 VEČEŘE - Zámecká restaurace (1. v 19.00 hod./2. v 19.45 hod.)

 

DOPROVODNÝ VEČERNÍ PROGRAM

 

18.00 – 19.15 hod. KINOKAVÁRNA
Opletalův sál Promítání tematických filmů, diskuse
17.45 – 18.45 hod. Zdravá procházka v přírodě, výcvik v Nordic Walking,
vede odborná instruktorka Ludmila Bednářová, absolventka, na náklady účastníků, hole k zapůjčení
   
Čtvrtek, 25. 9. 2014 UPLATNĚNÍ NOVÝCH PŘÍSTUPŮ PŘI PREVENCI A ŘEŠENÍ SPORŮ
   
08.30 – 9.00 hod. Registrace a ranní občerstvení
Registrační místnost  
   
09.00 – 09.30 hod. Zahájení konferenčního dne
Konferenční sál  
   
09.30 – 10.30 hod. Blok konferenčních příspěvků I. (P1)
Konferenční sál Mediace a nové přístupy a možnosti aplikace v praxi
Moderuje: Lenka Pavlová, lektorka ESI, praktikující mediátorka
 • Mediace a CP/CL v ČR a na Slovensku – Beata Swanová, SK; Eva Vaňková, ČR
 • Klasická a transformativní mediace a zkušenosti z praxe - Robin Brzobohatý, MC Olomouc, FOD
 • Smírčí advokát a kvantová psychologie – Zdeňka Kolářová, advokátka, Brno
 • 300 hodin v režimu zapsaný mediátor – Petr Hruška, zapsaný mediátor, Praha
   
09.30 – 10.30 hod. Výcvikový workshop III. (W3)
Velký sál Přístup ke konfliktům a řešení sporů, tlumočení zajištěno
Charlie Irvine, Velká Británie
   
10.30 – 11.00 hod. PŘESTÁVKA – Foyer 1, 1.patro
   
11.00 – 12.30 hod. Blok konferenčních příspěvků II. (P2)
Konferenční sál KOMUNIKACE V RODINĚ A ŘEŠENÍ RODINNÝCH SPORŮ
Moderuje: Robin Brzobohatý, praktikující rodinný mediátor, Olomouc
 • Rodiči zůstáváme i po rozvodu aneb pohled ze zahraničí – Janie Law, advokátka CP/CL, GB
 • Harmonické rodinné a partnerské vztahy, zkušenosti z praxe – Lenka Pavlová, ESI, Křtiny
 • Děti v pěstounské a náhradní rodinné péči – Pavel Šmýd, Sdružení pěstounských rodin, Brno
 • Senioři a jejich stáří jsou naší vizitkou – Bohuslava Boučková, CZU, Praha
 • Terapeutická rodinná mediace – Lenka Holá, UPOL, Olomouc
   
11.00 – 12.30 hod. Výcvikový workshop IV. (W4)
Velký sál Skryté a zjevné příčiny konfliktů, tlumočení zajištěno
Alecos Tringides, IKME, lektor, mediátor, Kypr
   
11.00 – 12.30 hod. Přednáškový workshop XIV. (W14)
Foyer 2 Právo spolupráce a týmová praxe (CP/CL) v 20. a 21. století
Eva Vaňková, ESI, Vysoké Mýto, Beata Swanová, EWLAS a AMS, Bratislava
   
11.00 – 11.45 hod. Přednáškový workshop XVI. (W16)
Opletalův sál Zákon č. 202/2012 Sb. v praxi
Petr Hruška, zapsaný mediátor, Praha
   
11.00 – 17.30 hod. Interaktivní workshop zaměřený na rodinu (W5)
Stará škola Nové přístupy při řešení rodinných sporů – příklady dobré praxe
Friedrich Schwarzinger, Rakousko
tlumočení z němčiny zajištěno
Zdenka Kolářová, advokátka Brno
Budova tzv. „Staré školy“, je cca 50 od zámku směrem na náměstí – přízemí
   
12.30 - 13.30 hod. OBĚD – Zámecká restaurace (1. v 12.30 hod./ 2. v 13.00 hod.)
   
14.00 – 15.30 hod. Blok konferenčních příspěvků III. (P3)
PREVENCE A ŘEŠENÍ SPORŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH
Moderuje: Jan Michael Kubín, ESI, Praha
 • Možnosti mediace a participace ve školství - Táňa Pipková, RC Kulihrášek
 • Pohled matky na veřejné služby - Ing. Renata Ševčíková, t.č.na ÚP pečující o děti
 • Uplatnění mediace a zprostředkované komunikace ve zdravotnictví - Kateřina Červená, MU, Brno
 • Vztah člověka k přírodě a životnímu prostředí skrze komunikaci - Vladimír Dolejský, MŽP/ŠLP
   
14.00 - 15.30 hod. Výcvikový workshop VI. (W6)
Velký sál Transformativní mediace
Robin Brzobohatý, rodinný mediátor, MC a FOD, Olomouc
   
14.00 - 15.30 hod. Interaktivní workshop VII. (W7)
Opletalův sál Nápravné účinky mediačního přístupu v praxi
Danguole Boguševičiene, Litevská republika
Lenka Pavlová, ČR
14.00 - 15.30 hod. diskuzní kavárna
  Rodinná mediace
Lenka Holá
   
15.30 – 16.00 hod. PŘESTÁVKA - Foyer 1,  1.patro
   
16.00 – 17.30 hod. Blok konferenčních příspěvků IV. (P4)
Konferenční sál PREVENCE A ŘEŠENÍ SPORŮ VE SPOLEČNOSTI
Moderuje: Marie Boháčová, ESI, Praha
 • Mediace pracovních sporů – zkušenosti z praxe – Radka Lankašová, mediátorka, lektorka, Liberec
 • Komunikací k toleranci aneb komunitní spory - Petr Havlíček, starosta obce Vítějeves
 • Komunitní spory a spory na pracovišti a v institucích - Ing. Dhouieb Vendula Sejkorová, lektorka
 • Mediace sousedských sporů – zkušenosti z praxe - Lenka Pavlová, ESI, Křtiny
   
16.00 – 17.30 hod. Výcvikový a interaktivní workshop VIII. (W8)
Opletalův sál Terapeutická rodinná mediace – možnosti a limity
Lenka Holá, pedagožka a mediátorka, UPOL, Olomouc
   
16.30 – 17.30 hod. Výcvikový a interaktivní workshop XIII. (W13)
Foyer 2 Využití mediačních technik v pracovně - právních vztazích
Radka Lankašová, praktikující mediátorka, lektorka, Liberec
   
19. 00 - 20.00 hod. VEČEŘE – Zámecká restaurace (1. v 19.00 hod./2. v 19.45 hod.)

 

DOPROVODNÝ VEČERNÍ PROGRAM

 

17.45 – 18.45 hod.
Kaple sv. Lazara
Mše sv. pro účastníky konference připravena Vojenským a špitálním Řádem svatého Lazara Jeruzalémského www.oslj.cz (kostnice)
   
20.30 – 24.00 hod.
Velký sál
Moravský večer u cimbálu - večerní program s hudbou a tancem aneb představení tradic a historického bohatství Moravy a jejího lidu
Pátek, 26. 9. 2014 VIZE NOVÉ SPOLEČNOSTI A PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
   
08.30 – 9.00 hod. Registrace a ranní občerstvení
Registrační místnost  
   
09.00 – 09.30 hod. Zahájení konferenčního dne
Konferenční sál  
   
09.30 – 10.30 hod. Blok konferenčních příspěvků V. (P5)
Konferenční sál EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE S OBČANY A ORGANIZACEMI
Moderuje: Jan Michael Kubín
 • Soužití v národnostních, jazykových, náboženských a kulturních odlišnostech – Alecos Tringides, Kypr
 • Územní samospráva z pohledu regionálního rozvoje - Petr Havlíček, starosta obce Vítějeves
 • Spotřebitelské spory a možnosti jejich řešení – příklad dobré praxe – Jiří Pinďák, SOS MaS
   
09.30 – 10.30 hod. Interaktivní přednáška nejen pro pracovníky OSPOD (W9)
Velký sál Případové konference SPOD – mediace vícestranného konfliktu nebo facilitace skupinového jednání?
Robin Brzobohatý, Gabriela Jurášová
   
11.00 – 12.30 hod. Přednáškový workshop X. (W10)
Velký sál Spolupráce státní správy a NNO: překážky a řešení
Robin Brzobohatý, Sabina Nováková – Mediační centrum Olomouc
   
09.30 – 10.30 hod. Výcvikový workshop XI. (W11)
Opletalův sál Mediační dovednosti ve vztahu k trhu práce
Danguole Boguševičiene, Litevská republika
Lenka Pavlová, ČR
   
09.30 – 10.30 hod. Přednáškový workshop XII. (W12)
Foyer 2 Úloha a možnosti soudce mediace – příklad dobré praxe
Karl Pramphofer, soudce Krajského soudu ve Vídni, Rakousko
JUDr. Eva Vaňková
   
10.30 – 11.00 hod. TISKOVÁ KONFERENCE - Zasedací místnost - přízemí
   
10.30 – 11.00 hod. PŘESTÁVKA – Foyer 1, 1. patro
 
11.00 – 12.30 hod. KUDY DÁL? VIZE NOVÉ SPOLEČNOSTI…
Konferenční sál Moderují: Lenka Pavlová, Marie Boháčová, Jan Michael Kubín
 • Představení Metodiky pro osvětové a kulturní pracovníky - Lenka Pavlová, Marie Boháčová, ESI
 • Dobrovolnictví – jiný rozměr sociální a občanské angažovanosti - Ing. Pavla Petrášková, MŠMT, Praha
 • Příklad dobré praxe - Centrum Ostrava při SOS MaS, Jiří Pinďák, Centrum Křtiny, Křtiny
 • Mediační centra jako sociální služba - Robin Brzobohatý, Sabina Nováková, MC Olomouc, Olomouc
   
12.30 - 14.00 hod. OBĚD – Zámecká restaurace (1. v 12.30 hod./ 2. v 13.00 hod.)
   
14.30 – 16.30 hod. Prožitkový výcvik komunikačních dovedností (W15)
Stará škola, přízemí Tajemství v nás a léčivé účinky dialogu
Lenka Pavlová, ČR
Budova „Staré školy“ se nachází cca 50 od zámku směrem k náměstí
   
16.30 – 17.00 hod. ZAKONČENÍ KONFERENCEPo celou dobu konference budou účastníkům k dispozici čtyři diskusní prostory označené jako kavárny a kluby.

V diskusní kavárně „Na zámku“ (Lovecký sál, 2.patro) bude po dobu trvání konference výstavka představující historii a činnost ESI, realizátora projektu, a dokumentující proces přípravy, realizace a zdokumentování výstupů projektu, včetně tematické čítárny odborné literatury a časopisů.

V kinokavárně (Opletalův sál, 2. patro) bude možnost zhlédnutí tematických filmů a videonahrávek o mediaci.

 

Program ke stažení v PDF formátě.

Změna programu vyhrazenaProjekt: Zákon o mediaci (Zák. č. 202/2012 Sb.) z hlediska trhu práce - nová šance zaměstnání
Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00445
Trvání projektu: 12/2012-11/2014

Stránky navštívilo
Dnes:7
Za týden:94
Celkem:88720
Facebook!