Právě prohlížíte: Úvod » REALIZOVANÉ PROJEKTY

Logo projekt Grundtvig

 

Grundtvig Learning Partnerships

Project: "Resolving Disputes in 21st Century" (acronym: REDICT)

 

 

 

Cílem projektu je získat vhled do současné situace a budoucích perspektiv týkajících se používání alternativních mimosoudních metod řešení sporů. S výjimkou odborníků veřejnost tyto metody nezná a nepoužívá. Spory plynoucí ze vztahů v rodině, mezi sousedy, kolegy na pracovišti, mezi pacienty a zdravotníky, výrobci a spotřebiteli a další spory, které přinášejí každodenní situace, jsou řešeny na základě převahy silnější nebo mocnější strany konfliktu nebo autoritativním rozhodnutím soudu. Metody, jako je mediace, právo spolupráce a další, založené na řízené a kultivované komunikaci mezi stranami sporu, kterými lze dojít nejen k věcnému řešení sporu, tj. k dohodě, ale i k usmíření stran, se běžně nepoužívají. Na základě svých národních zkušeností partneři projektu navrhnou vhodné postupy a způsoby, kterými by bylo možné oslovit širší veřejnost (včetně státní administrativy) a seznámit ji s možnostmi a výhodami používání mimosoudních metod řešení sporů jako součásti kulturního modelu soužití a celoživotního učení pro 21. století.

The aim of the project is to gain insight into the present state and perspectives of alternative extrajudicial methods of dispute resolution which, unfortunately, are nto yet as well known and used by the general public as they could be. the disputes arising from day to day situations and relations among family members, neighbours, colleagues, patients and health-care professionals and others are, in the vast majority, resolved on the basis of the authoritative decision of a judge or on the basis of the power and predominance of one of the parties involved in the conflict. They are not resolved by means of appropriate communication in an amicable way. Through sharing their national experiance about alternative methods of conflict resolution the partners will elaborate the methodology and address the general public (including state authorities) about adopting and using these methods as a cultural model, and promote them as a challenge for social andragogy and lifelong learning in the 21st century.

 

 

Partneři projektu:

Project partners

 

Koordinující organizace:

Coordinator

 

  • Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. (European Institute for Reconciliation, Mediation and Arbitration, Public Benefit Corporation), Křtiny, Česká republika

 

Ostatní partnerské organizace:

Partners

 

  • FORESEE KUTATÓCSOPORT Nonprofit Kozhasznú Kortátolt Felelosségu Társaság (Foresee Research Group Nonprofit Ltd.), Budapest, Maďarsko (odkaz)
  • Prešovská Univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta (Universigy of Presov in Presov, Greek-Catholic Theological Faculty), Prešov, Slovensko (odkaz)
  • INSTITUTO ITALIANO DI DIRITTO COLLABORATIVO (Italian Institute of Collaborative Law), Roma, Itálie (odkaz)
  • Association "Iniciayvu tinklas" (Association for Adult Education), Vilnius, Litva (odkaz)

 

Projektová setkání:

Meetings of Project Partners

 

1) 2. – 5. 10. 2011 Vilnius, LT

Fotogalerie: Vilnius Grundtvig REDICT

 

2) 19. – 22. 3. 2012 Brno, Křtiny, CZ

Fotografie: Křtiny

 

3) 8. - 10. 10. 2012 Roma, IT

Fotografie: Roma ESI REDICT

 

4) 11. - 14. 2. 2013 Prešov, SK

Fotografie: Prešovská univerzita v Prešove 

 

5) 14. - 15. 5. 2013 Budapest, HU

Fotografie: Budapest

 

 

Výstupy projektu:

Project outcomes

 


1)
Mezinárodní webové stránky projektu
International project websites

 

2) Publikace "Resolving Disputes in 21st Century"
Publication "Resolving Disputes in 21st Century"

 

3) brožurka "REDICT" česká verze
brochure "REDICT" english version

 

4) Video-film z konference v Římě

 

5) Český překlad k maďarskému filmu "VAGYUNK MI IS"

Maďarský film "VAGYUNK MI IS - WE ALSO EXIST" (zdroj)

 

 

Stránky navštívilo
Dnes:16
Za týden:112
Celkem:91663
Facebook!