Právě prohlížíte: Úvod » Spolupráce » CL/CP

Týmové řešení sporů  (Collaborative Practice)

v České republice a na Slovensku

Download in english


Týmové řešení sporů neboli anglicky Collaborative Practice je jednou z alternativním metod mimosoudního řešení sporů, které se postupně vyvinulo z práva spolupráce, tzv. Collaborative Law. V procesu týmového řešení sporů spory klientů neřeší již pouze advokáti zúčastněných stran sporu, nýbrž jsou do procesu vyjednávání dle potřeby přizvaní i jiní tzv. spolupracující odborníci, např. psychologové, mediátoři, koučové, pediatři a odborníci na problematiku dětí, daňoví a finanční poradci, realitní makléři apod.


Metodu týmového řešení, jakož i principy práva spolupráce, přinesly do České republiky v roce 2007 Eva Vaňková a Marie Brožová, které se zúčastnily 1. evropské konference o „collaborative law“.  V roce 2008 svolaly pracovní skupinu pro právo spolupráce, která se v letech 2008 – 2010 scházela v prostorách České advokátní komory v Praze a v Brně. V roce 2010 vznikla samostatná pracovní skupina CLEAS – advokátky pro mimosoudní řešení sporů, která využívá metod práva spolupráce a týmového řešení v oblasti práva obchodního, korporačního, pracovního a občanského včetně práv autorských a IT.


Z podnětu pracovní skupiny pro právo spolupráce při ČAK v Brně v čele s Evou Vaňkovou byla připravena mezinárodní odborná konference“ Mimosoudní řešení sporů“, která se konala v Brně ve dnech 21.-22. 9. 2009. V návaznosti na úspěšnou konferenci se dne 2. 12. 2009 sešly na Zámku Křtiny ve Křtinách u Brna zástupci Unie profesních mediátorů a Pracovní skupiny pro právo spolupráce a podepsaly tzv. Memorandum o spolupráci, které položilo základ pro založení Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.


Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s., krátce jen ESI byl založen na základě Zakládací smlouvy mezi Unií profesních mediátorů, o.s. a Českou asociací právniček, o.s. uzavřenou dne 21.12.2009. V roce 2010 se k původním, českým zakladatelů připojily také zakladatelské organizace ze Slovenska, a to Řeckokatolická teologická fakulta Prešovské univerzity v Prešově a Asociace mediátorů Slovenska se sídlem v Bratislavě. ESI ve svých osvětových a vzdělávacích aktivitách i při praktickém řešení sporů podporuje týmový přístup a propaguje ho mimo jiné i ve svých publikacích. ESI se stala garantem dalšího odborného vzdělávání advokátů a spolupracujících odborníků jak v České republice, tak na Slovensku a snaží se o uplatňování principů a zásad CL/CP při řešení sporů rodinných, obchodních, spotřebitelských a sporů v oblasti správního práva. Více na www.esi-cz.eu .


Zásady procesu týmového řešení sporů přinesly na Slovensko Eva Vaňková a Lenka Pavlová, odborné lektorky ESI již v roce 2010. ESI podporovala založení organizace EWLAS, Evropské asociace právniček na Slovensku, která od ESI a České asociace právniček převzala štafetu v propagaci a podpoře práva spolupráce a týmového řešení sporů na Slovensku.  EWLAS připravila ve spolupráci se Slovenskou advokátní komorou odborný seminář o právu spolupráce vedený Williamem Hoggem, zkušeným lektorem z Velké Británie. Metody CL/CP na Slovensku podporují zejména Beata Swanová, Renata Dolanská a Dana Baliová.


Díky aktivitám české pracovní skupiny a ESI se školení a odborná příprava v metodách CL/CP staly nedílnou součástí vzdělávání advokátních koncipientů a je dostupné jak pro advokáty, tak pro jiné odborníky.  V současné době tato školení pro Českou advokátní komoru zajišťuje JUDr. Anna Márová, jedna ze zakládajících členek skupiny CLEAS a spolupracující lektorka ESI. V rámci aktivit ESI se pořádají odborné přednášky a výcvikové workshopy. Neupadá ani snaha o prosazování principů a zásad týmového řešení v praxi, i když nelze ještě tvrdit, že by se jednalo o metody rozšířené a obecně advokáty přijímané.

Stránky navštívilo
Dnes:7
Za týden:179
Celkem:90442
Facebook!