Právě prohlížíte: Úvod » Záměr projektu

KOMUNITNÍ MEDIACE


Po dvou úspěšných mezinárodních projektech, evropského rozměru, jsme se na začátku roku 2016 pustili do nového osvětového, smírčího a mediátorského dobrodružství.


PROJEKT PROCES DIALOGU aneb KOMUNITNÍ MEDIACE v ČR a v EU


Záměrem projektu je zajistit a proškolit nestranné komunitní mediátory, kteří jako dobrovolníci pomohou občanům, obcím a občanským komunitám analyzovat a řešit jejich konflikty pokojnou a smírnou cestou vycházející z porozumění potřeb a zájmů všech zúčastněných stran.


Cílem je předávat nejširší veřejnosti dovednosti umožňující udržovat a zachovávat mír a pokoj v mezilidských vztazích a na Zemi.


Předchozí projekt Mediace šance práce nás učil, jak pracovat s dobrovolníky. Ve Skotsku jsme poznali, jak velký potenciál v sobě skrývá dobrovolnická mediace a jak ji lze efektivně, pro potřeby státu, soudů, rodin a vlastně celé společnosti, efektivně využívat v kombinaci se státní podporou a odbornou záštitou ze strany neziskové organizace. Více na www.sacro.org.uk

 

V litevském Vilniusu jsme si vyzkoušeli přednosti interaktivní, názorné a alegorické výuky a výhod výkladu v podobenství a příkladech ze života.

litva1

Nový projekt ve spolupráci s profesními kolegy z různých států USA sdruženými v organizaci MBBI – http://mediatorsbeyondborders.org/dialog-process-project/ plánujeme realizovat v postupných krocích v letech 2016 - 2018.


Prvním společným vykročením byl ÚVODNÍ A VSTUPNÍ VÝCVIK ORGANIZAČNÍHO A PROJEKTOVÉHO TÝMU


 KURZ KOMUNITNÍ MEDIACE ve dnech 31.3 – 2. 4.  2016 v Praze.

pod záštitou paní Mgr. Miluše Horské, místopředsedkyně senátu Parlamentu ČR


Kurz byl určen  pracovníkům neziskových organizací, pracovníkům v sociálních službách a dále všem, kteří řeší konflikty mezi skupinami lidí.


Máte zájem připojit se k nám a stát se součástí dobrovolnického, projektového týmu ?

Chcete poznat nejvyšší mety mediace, k nimž profese mediátorů má poslání směřovat ?

Přejete si naučit se něco nového a rozšířit své odborné dovednosti od skvělých učitelů ?


Zašlete stručný profesní životopis a krátký motivační dopis nejlépe na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .


Účastníci, kteří budou vybráni,  budou požádáni o příspěvek na organizační zajištění akce ve výši 3.000,- Kč (1.000,- Kč/den), při účasti dvou a více účastníků z téže organizace bude organizaci poskytnuta sleva ve výši 20%. (Lze jednat i o poskytnutí protiplnění namísto přímé úhrady ceny kurzu)

Projekt „proces dialogu“ předpokládá, že účastníci kurzu budou nápomocni při budování regionálních komunitních mediačních center.

 

Za účelem představení projektu veřejnosti proběhl:

 

KULATÝ STŮL V HRADCI KRÁLOVÉ

pod záštitou pana Bc. Lubomíra France, hejtmana Královehradeckého kraje

 

pondělí 4.4.2016 13.00 - 16.00 hod.

 

v budově krajského úřadu Královehradeckého kraje 

SÁL ALBRECHTA Z VALDŠTEJNA

 


Příští setkání projektového týmu - Adventní setkání ve Křtinách.

Stránky navštívilo
Dnes:9
Za týden:181
Celkem:90444
Facebook!