Právě prohlížíte: Úvod » Vznik a hlavní cíleZaložení


Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. užívající zkrácený název ESI neboli Evropský smírčí institut má právní formu obecně prospěšné společnosti.

Společnost byla založena Zakládací smlouvou ze dne 21. 12. 2009, kterou v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů uzavřely čeští zakladatelé, tj. Česká asociace právniček, o.s. a Unie profesních mediátorů ČR, o.s. Do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně byla ESI zapsána dne 5. 3. 2010, a to v odd. O, vložka 405. IČ: 292 03 503. ESI přináleží místně do pravomoci správních orgánů okresu Blansko.

Na zahajovací schůzi zakladatelů a správní rady se v sídle společnosti, na zámku ve Křtinách, dne 18. 3. 2010 připojily k Zakládací smlouvě zakladatelé ze Slovenska, tj. Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovské univerzity v Prešově a Asociácia mediátorov Slovenska.
Zakládaná společnost je právnickou osobou, jejíž hospodářský výsledek nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejich orgánů nebo zaměstnanců a musí být použit výlučně na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla tato společnost založena nebo na charitativní a společensky prospěšné projekty. (článek IV. bod 3 Zakládací smlouvy).

Společnost se řídí zákonem 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona 231/2010, jehož účinnost nastala 1. 1. 2011.

 

 

Cíle a vize


Hlavní cíle a vize společnosti vychází ze závěrů Mezinárodní konference o mimosoudním řešení sporů organizované Unií profesních mediátorů ČR v září 2009 v Brně, tak jak byly formulovány v Memorandu o spolupráci v prosinci 2009.

ESI je mezinárodní centrum duchovní obrody založené na evropské tradici, které poskytováním služeb v oblasti mimosoudního řešení sporů naplňuje, posiluje a šíří myšlenky vzájemného porozumění a prosazuje v mezilidských vztazích a ve společnosti ochotu a smír, konstruktivní řešení a dohody respektující zájmy a potřeby zúčastněných stran.

Cílem společnosti je podporovat a propagovat všechny mimosoudní formy řešení sporů, prosazovat antidiskriminační přístup při výkladu a aplikaci práva a zasazovat se o ochranu základních lidských práv a svobod včetně ochrany práv dítěte ve smyslu Úmluvy o právech dítěte. (článek IV. bod 2 Zakládací smlouvy).

Společnost poskytuje obecně prospěšné služby a doplňkové činnosti při mimosoudním řešení sporů, při prosazování a zajišťování osvěty, odborného vzdělávání, mezioborové a mezinárodní spolupráce v oblasti aplikace alternativních metod řešení sporů a prosazování práva a tradičních hodnot lidské společnosti do života. (článek IV. bod 1 Zakládací smlouvy).

Rozsah a podmínky služeb upravuje Zakládací smlouva v článcích V. a VI.

Stránky navštívilo
Dnes:5
Za týden:92
Celkem:88718
Facebook!